Literacko-kulturowy podręcznik do języka polskiego

Podręczniki do języka polskiego oferują coraz ciekawsze informacje. Uczeń nie jest zmuszony już do czytania nudnych i nieadekwatnych do jego wieku treści, lecz ma szansę na obcowanie z tekstami, które dostosowane są do jego zainteresowań oraz poziomu. Za jeden z lepszych podręczników w tym obszarze można uznać oblicza epok 3.1, czyli książkę przeznaczoną dla uczniów ostatnich klas liceum oraz technikum. Co oferuje ten podręcznik?

Grafiki, które ułatwiają zapamiętywanie

Oblicza epok 3.1 to atrakcyjny wizualnie podręcznik. W środku natrafimy na wiele grafik, obrazków, fotografii oraz kadrów z filmów, których zadaniem jest wyjaśnienie uczniom pewnych pojęć oraz zagadnień na podstawie znanych z popkultury przykładów. Coraz więcej mówi się też o nauce analizy tekstów nieliterackich. Do tej grupy zaliczyć możemy: filmy, audycje radiowe, słuchowiska, zdjęcia czy wideo eseje.

Gatunki i epoki

Im bardziej zróżnicowany jest podręcznik, tym lepiej. Dzięki temu każdy uczeń w takiej książce znajdzie coś, co może go zainteresować na dłużej. Warto też sięgać po treści, które twórcy umieścili w segmencie z materiałami nieobowiązkowymi. Znajdziemy tam wszystko to, czego nauczyciel nie ma obowiązku omawiać na lekcji, jednak uczeń jak najbardziej ma prawo do tego, aby samodzielnie przyjrzeć się tym treściom. Często dostępne są tam listy dodatkowych lektur, które rozwiną nasze słownictwo oraz elokwencję.

Czym charakteryzuje się podręcznik do języka polskiego Oblicza epok 3.1 (www.taniaksiazka.pl) dla liceum i technikum: 

– dobrze zaprojektowany podręcznik z estetyczną okładką,

– rozbudowany blok powtórzeniowy oraz miniprzewodniki po epokach literackich,

– dużo grafik, które ułatwiają zapamiętanie danych pojęć i treści,

– nowością, która pojawia się w tym podręczniku, jest analiza tekstu nieliterackiego,

– przykłady, które przedstawiają powiązania tekstu lub utworu z daną epoką,

– dodatkowe materiały w postaci zdjęć, kadrów z filmów czy nagrań.