Język polski dla zaawansowanych odbiorców

Na czym skupia się podręcznik do języka polskiego oblicza epok 3.1? To książka, w której przyjrzymy się bliżej dwóm epokom: Młodej Polsce oraz Dwudziestoleciu Międzywojennemu. Wraz z zagłębianiem się w historyczne rejony, będziemy obcować z kolejnymi lekturami, które zapisały się w polskim oraz światowym kanonie literatury pięknej. Przyjdzie nam przeczytać, między innymi: Zbrodnię i karę, Wesele, Chłopów, Przedwiośnie czy poezję Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Kazimierza Przerwy-Tetmajera. 

Wiedza teoretyczna na temat epok

W nauce języka polskiego niezwykle ważne jest przyswojenie wiedzy na temat epok literackich. Te stanowią wręcz fundament tego przedmiotu i ich znajomość jest wymagana do tego, aby dobrze poradzić sobie z egzaminem na maturze (nie tylko podstawowym, ale i rozszerzonym). W każdym rozdziale uczeń ma za zadanie przeczytać dany tekst, a następnie zanalizować go i zinterpretować. Oczywiście, wiedza ta prezentowana jest przez nauczyciela, który nakierowuje ucznia w taki sposób, aby ten do analizy wykorzystywał odpowiednie narzędzia. 

Pojęcia kluczowe

W każdym dziale poświęcone jest też odpowiednie miejsce na to, aby zaznajomić się z wymaganymi pojęciami kluczowymi. Te związane są z aktualnie omawianą epoką. Bardzo dobrym ruchem ze strony twórców jest to, że ci postanowili co jakiś czas, przypominać uczniom o najważniejszych pojęciach kluczowych, z którymi ci zapoznali się w poprzednich częściach podręcznika.

Oblicza epok 3.1 to podręcznik do języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych, który:

– zawiera w sobie treści, które powinien przyswoić sobie każdy uczeń i przyszły maturzysta,

– posiada wiedzę, która może zostać wykorzystana przy nauce do matury rozszerzonej,

– charakteryzuje się zróżnicowanymi zadaniami, wymagającymi od ucznia kreatywności,

– rozwija umiejętność swobodnego pisania w języku polskim oraz czytania ze zrozumieniem,

– wiedza w nim ułożona jest chronologicznie,

– liczne powtórki i testy sprawności,

– lista najważniejszych lektur.